Određeno područje za eksploataciju jadarita

loznicki oglasi 16/03/2020 Nema komentara

Određeno područje za eksploataciju jadarita

Vlada Srbije danas je uredbom utvrdila Prostorni plan područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarit – “Jadar”, objavljeno je danas u Službenom glasniku.

Ovaj dokument je planski osnov za razvoj rudnika, industrijskog postrojenja i neophodne infrastrukture, kao i za zaštitu, korišćenje i uredjenje prostora posebne namene “Jadar”.

Prostorni plan urađen je u skladu sa studijama i dokumentacijom dobijenom od “Rio Sava Exploration d.o.o. Beograd”, trenutnog nosioca odobrenja za izvođenje geoloških istraživanja bora i litijuma u ležištu Jadar.

Kompanija “Rio Sava” posluje u okviru globalne rudarske koroporacije “Rio Tinto” a mineral jadarit (natrijum-litijum-borosilikat) pronašli su u slivu reke Jadar.

Područje prostornog plana je 293,9 kvadratnih kilometara na teritoriji Loznice i Krupnja.

Na tom području nalaze se delom ili u celosti četiri zaštićena područja od kojih je najznačajnije Tršić-Tronoša.

Samo ležište jadarita locirano je u dolini reke na poljoprivrednom zemljištu, a mineral je na dubini od 100 do 720 metara.

Prema ovom dokumentu, zona rudarskih aktivnosti prostiraće se na 854,8 hektara, zona proizvodno-industrijskih aktivnosti biće na površini od 646,5 hektara, dok će deponovanje je za deponovanje industrijskog otpada izgradnju pristupnih saobraćajnica i prateće infrastrukture biti korišćena zona od 358,5 hektara.

Za potrebe razvoja projekta Jadar predvidja se otkup zemljišta i nepokretnosti i preseljenje domaćinstava iz obuhvata kompleksa posebne namene.

Izvor: kamtica.com

Podelite sa prijateljima:
Ključna reč ili fraza :