Pravila

Sajt loznickioglasi.com (u daljem tekstu – sajt) je pružalac usluge oglašavanja. Navedeni sajt ne posreduje u eventualnoj trgovini između korisnika usluga. Korisnik usluga samostalno odgovara za svoje postupke i eventualne greške u sigurnoj komunikaciji ili trgovini.

Oglasna poruka jeste poruka kojom se preporučuje oglašivač, njegova aktivnost, proizvod ili usluga.

Komercijalna poruka je poruka u bilo kojem obliku, sačinjena da promoviše, neposredno ili posredno, robu, usluge ili ugled pravnog ili fizičkog lica koje obavlja registrovanu delatnost.

Oglašavanje na sajtu moguće je samo ako je korisnik usluga registrovan.

Postupak registracije se vrši prijavom korisnika na sajt na stranici registracija. Tom prilikom korisnik unosi željeno korisničko ime, svoju e-mail adresu, lozinku i odlučuje da li je saglasan sa uslovima korišćenja sajta. Na linku potvrde korisnik potvrđuje da je saglasan sa unetim podacima i uslovima korišćenja. Podaci uneti prilikom registracije se naknadno mogu menjati i ažurirati od strane korisnika usluga u cilju ažurnosti. Korisnik se sme registrovati samo jednom. Nakon registracije, korisnik se prijavljuje na stranici prijava svojim korisničkim imenom i lozinkom svaki put kada želi da koristi usluge sajta.

Registrovani korisnk može postavljati oglasne poruke na sajtu.

Korisnikove dužnosti, obaveze i prava zasnivaju se na Zakonu o oglašavanju Republike Srbije. Isti je dužan da poštuje sve odredbe prilikom oglašavanja na sajtu.

Podaci korisnika usluge se dostavljaju u skladu sa članom 11, Zakona o oglašavanju Republike Srbije i odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Korisnik dobrovoljno daje podatke iz deklaracije drugim korisnicima ili u eventualnoj oglasnoj poruci.

Korisnik usluge odgovoran je za tačnost i transparentnost podataka koje dostavlja prilikom registracije ili oglašavanja. Za podatke koji se oglašavaju, Korisnik usluge je saglasan da budu vidljivi i dostupni korisnicima Interneta.

Korisnici sajta, registrovani i oni koji to nisu, mogu kontaktirati registrovane korisnike porukama preko sajta. Poruke se prosleđuju na e-mail korisnika koji je uneo prilikom registracije. Korisnik je saglasan sa navedenim načinom komunikacije. Korisnik je saglasan da ga administratori sajta mogu kontaktirati u cilju promocije ili oglašavanja.

Svi sadržaji, komercijalne i druge poruke moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije.

Zabranjeno je oglašavati se neistinito, lažno i netačno. Zabranjeno je vređati ili nanositi drugim licima bilo kakvu vrstu štete. Zabranjena je piraterija, nadrilekarskih usluga, droga, oružja i municije, duvana, alkoholnih pića, prostitucije, pornografije, igara na sreću, tapkaroških usluga, steroida, sredstava za samoodbranu i drugih sredstava koja mogu naneti štetu ili ozlede drugim licima.

Zabranjeno je oglašavati se suprotno odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Zabranjeno je promovisati konkurentske sajtove, isticati slike i autorskim pravima zaštićene elemente i slike, isticati slike drugih lica, unositi elemente koji nisu u kontekstu sa komercijalnom porukom, vulgarnosti i slično. Zabranjena je zloupotreba sistema funkcionisanja sajta u cilju pridobijanja lične koristi a na štetu sajta ili drugih korisnika usluga. Zabranjeno je namerno postavljanje pogrešnih i netačnih oglasa. Zabranjeno je slanje spam poruka korisnicima.

Korisnik sajta može postaviti isti ili sličan oglas maksimalno jednom u 30 dana. Korisnik može postaviti neograničen broj različitih oglasa, odnosno oglasa sa različitom sadržinom. Nalozi registrovanih korisnika koji nakon registracije ne postave oglas u roku od 7 dana biće automatski izbrisani iz baze korisnika.

U slučaju kršenja pravla, dužnosti i obaveza navedenih u ovim uslovima koršćenja, korisnik je saglasan da bez posebne najave bude sankcionisan od strane administratora sajta tako što će mu nalog biti privremeno ili trajno blokiran, a svi oglasi izbrisani. Administratori sajta mogu bez posebnog objašnjenja odobriti ili odbiti oglas ukoliko nije u skladu sa važećim Zakonima Republike Srbije ili poslovnom politikom sajta, a sve u cilju dobrog korisničkog iskustva posetioca sajta.

Sajt, vlasnik i administratori koji vrše ažuriranje portala ne odgovaraju za tačnost sadržaja koje korisnici usluga unose, za tačnost podataka u bazi sajta i kršenje navedenih pravila korišćenja, eventualnu štetu nastalu nefunkcionisanjem sajta ili baze podataka i za uklanjanje oglasnih poruka ili blokiranje naloga korisnika usluga. Odgovornost za podatke unete u oglasne poruke snosi isključivo lice koje je korisnik usluge.

Korisnik usluga sajta je pročitao uslove korišćenja i saglasan je sa njima.

Kozmetički saloni Loznica © 2016 - 2018 loznickioglasi.com